Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ do kiến chui

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ do kiến chui
Bình chọn

Ngày 28/02/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80G chết cơ do kiến chui cho Anh Đức_0933716488. Ổ cứng Model: HD082GJ  chết cơ do kiến chui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *