Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ kiến chui

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ kiến chui
Bình chọn

Ngày 13/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Dũng_01689964345. Ổ cứng Model: HD161HJ. Ổ Samsung 160G Chết cơ kiến chui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *