Cứu dữ liệu ổ cứng bị lỗi cơ đã can thiệp

Cứu dữ liệu ổ cứng bị lỗi cơ đã can thiệp
Bình chọn

Ngày 07/02/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi cơ đã can thiệp cho Anh Khánh_0979761183. Ổ cứng Hitachi 250G bị lỗi cơ đã bị can thiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *