Cứu dữ liệu ổ cứng bị ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng bị ghost nhầm
Bình chọn

Chị Tuyết – 0909825986 mang ổ cứng 80Gb tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung do khách hàng ghost nhầm vào ổ chứa dữ liệu. Ngày 12/11/2015 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *