Cứu dữ liệu ổ cứng bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng bad nặng
Bình chọn

Ngày 13/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Western cho Chị Uyên_01222398777. Ổ cứng Laptop Western 320G bị Bad nặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *