Cứu dữ liệu ổ cứng bad mặt đĩa xấu

Cứu dữ liệu ổ cứng bad mặt đĩa xấu
Bình chọn

Ngày 19/04/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Hải_0913560160. Ổ cứng Model: HD256GJ. Ổ Samsung 250G bad mặt đĩa xấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *