Cứu dữ liệu ổ chia lại ổ cứng mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ chia lại ổ cứng mất dữ liệu
Bình chọn

Ngày 30/01/2013, Cứu dữ liệu ổ cho Anh Dũng_0916642188. Ổ Seagate 160G chia lại ổ cứng mất dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *