Cứu dữ liệu HDD Western chết cơ đã can thiệp

Cứu dữ liệu HDD Western chết cơ đã can thiệp
Bình chọn

Ngày 08/05/2013, Cứu dữ liệu HDD Western cho Anh Thăng_0984831662. Ổ cứng Model: WD5000BEVT. Ổ cứng Western 500G chết cơ đã can thiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *