Cứu dữ liệu HDD Seagate dữ liệu bị mất phân vùng

Cứu dữ liệu HDD Seagate dữ liệu bị mất phân vùng
Bình chọn

Ngày 29/03/2013, Cứuc dữ liệu HDD Seagate cho Anh Trung_0987423597. Ổ cứng Seagate 160 mất phân vùng dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *