Cứu dữ liệu HDD Seagate bị bad nặng

Cứu dữ liệu HDD Seagate bị bad nặng
Bình chọn

Ngày 10/04/2013, Cứu dữ liệu HDD Seagate bad nặng cho Anh Tùng_0972202555. Ổ ứng Seagate 320G bad nặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *