Cứu dữ liệu HDD Seagate bad sector

Cứu dữ liệu HDD Seagate bad sector
Bình chọn

Ngày 23/04/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Bắc_0913076379. Ổ cứng Seagate 160G bad sector.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *