Cứu dữ liệu HDD Samsung máy bàn ghos nhầm ổ

Cứu dữ liệu HDD Samsung máy bàn ghos nhầm ổ
Bình chọn

Ngày 21/03/2013, Cứu dữ liệu HDD Samsung máy bàn cho Anh Đông_0974588883. Ổ cứng Model: HD322GJ. Ổ Samsung 320G Ghos nhầm ổ mất dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *