Cứu dữ liệu HDD PC Western bị cháy

Cứu dữ liệu HDD PC Western bị cháy
Bình chọn

Anh Hòa – 0946012182 mang ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) yêu cầu cứu dữ liệu HDD PC Western bị cháy. Ngày 24/07/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *