Cứu dữ liệu HDD máy bàn Samsung Recovery mất dữ liệu

Cứu dữ liệu HDD máy bàn Samsung Recovery mất dữ liệu
Bình chọn

Ngày 11/04/2013. Cứu dữ liệu HDD máy bàn Samsung cho Anh Hiếu_0982058563. Ổ cứng Model: HD081GJ. Ổ Samsung 80G Recovery mất dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *