Cứu dữ liệu HDD máy bàn Samsung đầu từ hỏng

Cứu dữ liệu HDD máy bàn Samsung đầu từ hỏng
Bình chọn

Ngày 20/03/2013, Cứu dữ liệu HDD máy bàn Samsung cho Chị Huệ_0912380303. Ổ cứng Model: HD081GJ. Ổ cứng Samsung 80G đầu từ hỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *