Cứu dữ liệu HDD máy bàn Samsung bad sector

Cứu dữ liệu HDD máy bàn Samsung bad sector
Bình chọn

Ngày 09/05/2013, Cứu dữ liệu HDD máy bàn Samsung cho Chị Yến_0973441288. Ổ cứng Model: HD322HJ. Ổ Samsung 320G bad sector.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *