Cứu dữ liệu HDD máy bàn bad sector

Cứu dữ liệu HDD máy bàn bad sector
Bình chọn

Ngày 04/04/2013, Cứu dữ liệu HDD máy bàn cho Anh Hoàng Anh_0976162053. Ổ cứng Model: HD161GJ. Ổ cứng Samsung máy bàn bad sector.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *