Cứu dữ liệu HDD Hitachi bad sector

Cứu dữ liệu HDD Hitachi bad sector
Bình chọn

Ngày 19/03/2013, Cứu dữ liệu HDD Hitachi cho Anh Cường_0904100110. Ổ cứng Model: HTS5475_500. Ổ Hitachi bad sector khách yêu cầu format ổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *