Cứu dữ liệu 02 ổ cứng

Cứu dữ liệu 02 ổ cứng
Bình chọn

Chị Quý – 0988958907 mang hai ổ cứng: 1 ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) lỗi đầu từ và 1 ổ cứng Furitsu 500Gb mất dữ liệu do virus tới công ty và yêu cầu phục hồi dữ liệu cả 2 ổ cứng. Ngày 06/07/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Chị Quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *