Cách sao lưu dữ liệu và phục hồi lại dữ liệu khi cần thiết

Hiện nay đa số người dùng hệ điều hành Win 7 chưa biết cách sao lưu dữ liệu và khôi phục lại dữ liệu khi gặp vấn đề về mất dữ liệu. Với hầu hết người sử dụng máy tính như dân văn phòng, kế toán sổ sách…, công việc sao lưu là công việc quan trọng nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu. Vì thế bạn nên có cách sao lưu dữ liệu an toàn, bài viết này hướng dẫn các bạn cách sao lưu dữ liệu và khôi phục lại dữ liệu khi cần thiết trên Win 7 mà không cần dùng bất cứ phần mềm nào.

Cách sao lưu dữ liệu

Đầu tiên, bạn vào Control Panel, chọn System and Security,Backup and Restore. Nếu chưa từng sử dụng tiện ích này trước đây, bạn sẽ thấy dòng chữ Windows Backup has not been set up. Bạn nhấn vào ô Set up backup.

Windows không cho phép bạn lưu trữ dữ liệu lên ổ đĩa chứa Windows (ổ C), bạn hãy tìm kiếm một ổ thích hợp để lưu trữ các bản sao lưu. Nếu bạn, chưa gắn ổ cứng gắn ngoài, hãy thực hiện và nhấn Refresh để Windows ghi nhận.

Tiện ích cho bạn 2 lựa chọn cách sao lưu:

  • Let Windows choose: Windows chọn mặc định những gì để sao lưu.
  • Let me choose: Bạn tự chọn các mục cần sao lưu.

Dưới đây tôi chọn Let me choose. Nếu bạn để Windows chọn nó sẽ không sao lưu tập tin chương trình, bất cứ điều gì với định dạng hệ thống tập tin FAT, tập tin trong Recycle Bin, hay bất kỳ tập tin tạm thời có 1GB hoặc nhiều hơn.

Từ đây bạn chọn các tập tin và thư mục muốn có trong bản sao lưu.

Sau khi xem xét các công việc sao lưu và đảm bảo rằng tất cả mọi thứ có vẻ đúng. Bạn hãy Save lại.

Bạn cũng có thể lên lịch những ngày và thời gian sao lưu dự phòng xảy ra.

Lưu các thiết lập sao lưu và chọn Back up now để bắt đầu.

Khi sao lưu hoàn tất, bạn sẽ thấy những tập tin sao lưu được lưu trong thư mục Backup.

Cách khôi phục dữ liệu

Đầu tiên, bạn chạy tiện ích Backup and Restore. Sau đó chọn khôi phục tất cả dữ liệu hay cụ thể tập tin nào đó.

Bạn chọn Restore my files, Browse for folders. Chọn thư mục muốn khôi phục, nhấn Add folder. Khi thêm thư mục vào danh sách khôi phục, nhấn Next và chọn nơi sẽ lưu dữ liệu khôi phục. Cuối cùng nhấn Restore để tiến hành việc khôi phục dữ liệu.

Nếu bạn muốn tìm thư mục hay tập tin sao lưu trước đó, chọn Restore my files, nhấn nút Search và nhập từ khóa bạn cần tìm.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button