Cách backup dữ liệu an toàn

Là người làm việc trực tiếp với dữ liệu máy tính chắc hẳn ai cũng hiểu mức độ quan trọng của dữ liệu đối với cá nhân, tổ chức mình như thế nào. Khi chưa phải đối mặt với vấn đề mất đi những dữ liệu cực kỳ quan trọng thì trong chúng ta có rất nhiều người còn thờ ơ với việc sao lưu dữ liệu dự phòng. Hãy đề phòng ngay từ bây giờ để đảm bảo công việc của bạn được thuận lợi. Bài viết về cách backup dữ liệu an toàn.

Đầu tiên bạn phải hiểu thế nào là sao lưu (backup) – phục hồi (restore) dữ liệu là gì.
1. Backup – Restore là gì ?

cách backup dữ liệu

Sao lưu dữ liệu (Data backup) là việc tạo ra các bản sao của dữ liệu gốc, cất giữ ở một nơi an toàn. Và lấy ra sử dụng (restore) khi hệ thống gặp sự cố. Sao lưu dữ liệu là cách tốt nhất hiện nay để bảo vệ dữ liệu của bạn.
2. Mục đích backup-restore

Mục đích của việc backup-restore dữ liệu này là để đưa hệ thống trở lại trạng thái trước khi gặp sự cố. Nguyên nhân của sự cố gây ảnh hưởng đến dữ liệu có thể thuộc một trong 2 dạng chính sau:

  • Sự cố xảy ra ngoài ý muốn, con người không thể biết trước được, thường là các thảm họa (VD: thiên tai, cháy nổ,…). Do đó cần cất giữ bản sao ở xa bản chính.
  • Sự cố xảy ra do những thao tác không chính xác của con người (VD: lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, thao tác nhầm…). Do đó cần cất giữ bản sao ở vị trí sao cho thuận lợi cho việc phục hồi dữ liệu, không nhất thiết phải lưu trữ dữ liệu ở nơi xa bản chính.

3. Phối hợp sử dụng giữa cả 2 loại sao lưu và dự phòng

Kỹ thuật dự phòng có khả năng chịu các lỗi vật lý nhưng không có tác dụng chống lại lỗi trong một số trường hợp mất dữ liệu do thảm họa, virus, hay lỗi của user. Do đó khi yêu cầu mức độ an toàn dữ liệu tối đa, cần có sự phối hợp giữa dự phòng và sao lưu.

Để đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống thông tin, nên áp dụng các giải pháp Clustering đối với những thành phần quan trọng hoặc toàn bộ hệ thống. Clustering đảm bảo dự phòng các thành phần quan trọng của hệ thống và đảm nhiệm chức năng thay thế các thành phần này khi có sự cố (fail-over). Giải pháp này cho phép đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống khi có sự cố hoặc thảm hoạ (disaster) cục bộ (Server Clustering, Switch Clustering), sự cố hoặc thảm hoạ nội bộ (Local/Metro Clustering) hay sự cố hoặc thảm hoạ trên diện rộng (Geographical Clustering, Backup Centre).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button