bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu nhằm mục đích gì?

Bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu hiện nay được diễn ra với xu hướng bảo vệ chung trên những phương tiện lưu trữ và mạng lưới internet. Vậy, việc bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu như vậy nhằm mục đích gì?

bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ dữ liệu một cách an toàn tránh được sự khủng bố của những kẻ xấu, làm thiệt hại về người cũng như tài sản đối với công ty doanh nghiệp nào đó. Hiện nay, những công ty, doanh nghiệp đều phải có một cơ sở dữ liệu nhất định nếu không có cơ sở dữ liệu thì liệu rằng công ty đó có tồn tại được hay không? Và nếu không bảo vệ cơ sở dữ liệu an toàn thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, ngay từ bây gờ hãy bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu thật bền vững.

Với việc bảo mật thông tin cho cơ sở dữ liệu của mình ngay từ bây giờ hãy thực hiện một vài phương pháp cơ bản sau, hi vọng sẽ giúp bạn phòng chống được sự chống phá ngầm từ bên trong nhằm mục đích phá hoại cơ sở dữ liệu của bạn.

1.Cấu trúc bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu

  • Phải có hệ thống tổ chức bảo mật nghiêm ngặt
  • Người quản trị phải liên tục cập nhật những bản vá lỗi, sửa chữa mới nhất
  • Giám sát chặt chẽ việc bảo mật thông tin của toàn hệ thống

Bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu nhằm mục đích gì?2.Đề phòng lỗ hổng bảo mật

  • Nếu bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu không đảm bảo sẽ bị tấn công trên mọi phương diện như: các dịch vụ bảo mật, kết nối cơ sở dữ liệu. điều khiển truy cập, giới hạn truy cập.

3.Dịch vụ bảo mật cơ sở dữ liệu

  • Hệ thống sẽ giới hạn quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu
  • Bạn nên lập kế hoạch thật cẩn thận và tỉ mỉ cho việc bảo mật
  • Cở sở dữ liệu không nên đặt chung với web server

4.Sử dụng địa chỉ IP đáng tin cậy

  • Mỗi một server chỉ nên cho phép chia sẻ dữ liệu với những địa chỉ IP tin cậy
  • Nếu địa chỉ Ip đã được phân quyền đó mà an toàn thì sẽ cho phép truy cập còn không thì sẽ đẩy ra ngoài

Bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu nhằm mục đích gì?

5.Kết nối với cơ sở dữ liệu

Hiện nay, trên thị trường có tràn lan các ứng dụng động khiến người dùng cập nhật cơ sở dữ liệu trực tiếp mà không được thông qua bất cứ một hình thức nào cả. Vì thế, mà việc mất dữ liệu của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Do đó, bạn nên tạo cho mình một cơ chế bảo mật riêng để nâng cao độ bảo mật thông tin cho dữ liệu của bạn.

6.Bảng truy cập điều khiển

Bảng điều khiển truy cập là một trong những hình thức dễ bị bỏ qua nhất. Nếu, muốn sử dụng nó hay có hỗ trợ từ nó thì việc đầu tiên là người quản trị viên và người sáng lập ra cơ sở dữ liệu phải thống nhất đồng bộ với nhau

7.Giới hạn truy cập

Nếu, muốn bảo vệ dữ liệu an toàn thì ngay từ bây giờ hãy giới hạn việc truy cập dữ liệu. Giới hạn quyền truy cập thông qua internet bởi hầu hết những kẻ xấu đều nhắm tới là cơ sở Database. Do đó, bạn cần phải thiết lập hệ thống bảo mật an ninh toàn bộ. Và phải được giám sát theo dõi. Qua đây, bạn cũng thể hiểu được rằng việc đề phòng mất cơ sử dữ liệu sẽ không là thừa và việc bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu sẽ đạt hiệu quả cao nếu bạn tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button