Khôi phục dữ liệu ổ máy bàn Western lỗi đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ máy bàn Western lỗi đầu đọc
Bình chọn

Khôi phục dữ liệu ổ máy bàn Western, Model: WD400BB dung lượng ổ cứng là 40Gb do bị lỗi đầu đọc. Anh Tuyền có yêu cầu công ty khôi phục dữ liệu và chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho anh Tuyền_01686222889 vào ngày 01/12/2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *