Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 20/11/2013 Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba cho anh Sơn_0903228968. Ổ cứng Model: MK5075. Ổ cứng Laptop Toshiba 500G hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *