Tag Archives: Kêu lạch cạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Western desktop kêu

Anh Sơn – 0983041100 mang ổ cứng dung lượng 320Gb Model: WD3200AAJS tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western desktop, ổ cứng mang tới trong tình trạng chết cơ kêu lạch cạch. Ngày 16/11/2015 dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho kahchs hàng.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate kêu

Anh Tuấn – 0984500385 mang ổ cứng 500Gb (Model: ST9500423AS) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate trong tình trạng kêu lạch cạch. Ngày 26/10/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cơ kêu

Anh Tùng – 0944937XXX mang tới công ty ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cơ kêu lạch cạch.  Ngày 13/07/2015 công ty bàn giao dữ liệu cho Anh Tùng. Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba cơ kêu

Anh Hoàng Long – 0986595113 mang ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MQ01ABD032) đến công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba cơ kêu lạch cạch. Ngày 13/07/2015 coong ty đã hoàn trả toàn bộ dữ liệu cho Anh Hoàng Long.    

Read More »