Tag Archives: Hỏng đầu đọc

Cứu toàn bộ HDD Western hỏng đầu đọc

Chị Hương – 0919925696 mang ổ cứng 250Gb (Model: WD2500AAJS) tới yêu cầu công ty cứu toàn bộ HDD Western bị hỏng đầu đọc. Ngày 25/09/2015 dữ liệu sau khi phục hồi đã được bàn giao lại cho Chị Hương.

Read More »