Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng không nhận
Bình chọn

Anh Tuấn – 0975230688 mang ổ cứng máy bàn 500Gb (Model: WD5000AAKX) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng không nhận. Ngày 17/09/2015 toàn bộ dữ liệu đã được bàn giao lại cho Anh Tuấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *