Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate bad nặng
Bình chọn

Anh Tiệp – 0934592208 mang ổ cứng Model: ST500LT032 dung lượng 500Gb yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate bị bad nặng. Ngày 15/08/2015 chúng tôi bàn giao dữ liệu lại cho Anh Tiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *