Phục hồi dữ liệu HDD Seagate không nhận

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate không nhận
Bình chọn

Anh Long – 0934869968 mang ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST3250310NS) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Seagate PC không nhận. Ngày 01/09/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *