Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate PC hỏng không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate PC hỏng không nhận
Bình chọn

Anh Lực – Quảng Ngãi – 0983446345 mang ổ cứng 250Gb (Model: ST250DM000) PC tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate PC hỏng không nhận. Ngày 15/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng ở Quảng Ngãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *