Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi đầu từ
Bình chọn

Anh Hữu – 0906561028 mang ổ cứng 250Gb tới công ty với mong muốn lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi đầu từ. Ngày 09/09/2015 công ty đã phục hồi và bàn giao đầy đủ dữ liệu lại cho Anh Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *