Khôi phục lại dữ liệu HDD Western laptop bị chết cơ

Khôi phục lại dữ liệu HDD Western laptop bị chết cơ
Bình chọn

Khách hàng – 01252459988 mang tới ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) với mong muốn công ty khôi phục lại dữ liệu HDD Western laptop bị chết cơ. Ngày 27/08/2015 dữ liệu được trả cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *