Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cơ kêu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cơ kêu
Bình chọn

Anh Tùng – 0944937XXX mang tới công ty ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cơ kêu lạch cạch.  Ngày 13/07/2015 công ty bàn giao dữ liệu cho Anh Tùng. Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *