Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi không nhận

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi không nhận
Bình chọn

Anh Chiến – 0945696936 mang ổ cứng tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi không nhận kêu lạch cạch. Ngày 12/10/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Chiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *