Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop ghost nhầm
Bình chọn

Anh Thái – 090612693X mang ổ cứng laptop 120Gb tới mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop ghost nhầm mất dữ liệu. Ngày 14/10/2015 công ty bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng (khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *