Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung hỏng
Bình chọn

Anh Hoàng – 01654009030 mang ổ cứng máy bàn 80Gb (Model: HD082GJ) tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung hỏng không nhận. Ngày 18/09/2015 dữ liệu sau khi phục hồi đã được bàn giao lại cho khách hàng Anh Hoàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *